Riskutbildning del 1

Riskutbildning del 1 är en obligatorisk utbildning för personbil.

“Riskettan” ger eleven kunskap och insikt om hur alkohol, droger och trötthet påverkar sin förmåga som förare samt hur man påverkas av attityder och beteenden.

“Riskettan” sker i grupp med maximalt 16 deltagare (pga Corona pandemin-hyr vi en annan stor lokal där vi kan ha en yta på 10 kvm/person- just nu Brinova Arena Trydes mat´s lokaler) per tillfälle och utbildningstiden är tre och en halv timme med raster. Vi bjuder på smörgås och dryck. 

För att bli godkänd måste du som elev aktivt delta i de diskussioner och övningar som ingår i kursen. Det är du tillsammans med resten av gruppen som ska reflektera och diskutera kring de ämnen och frågeställningar som tas upp.

Kursen hålls på svenska och det är Therés som är din lärare för tillfället. 

Kursen hålls ca 1 gång varje månad, kl 09:00-12:30 vid varje tillfälle.