Riskutbildning del 1 är en obligatorisk utbildning för personbil.

“Riskettan” ger eleven kunskap och insikt om hur alkohol, droger och trötthet påverkar sin förmåga som förare samt hur man påverkas av attityder och beteenden.

“Riskettan” sker i grupp med maximalt 16 deltagare per tillfälle och utbildningstiden är tre och en halv timme med raster. Vi bjuder på smörgås, godis och varm/kall dryck. 

För att bli godkänd måste du som elev aktivt delta i de diskussioner och övningar som ingår i kursen. Det är du tillsammans med resten av gruppen som ska reflektera och diskutera kring de ämnen och frågeställningar som tas upp.

Kursen hålls på svenska och det är Therés som är din lärare för tillfället. 

Karlskrona: Kursen hålls ca 1 gång varje månad, kl 09:00-12:30 vid varje tillfälle. Kommande datum: 16/9 , 14/10.

Växjö: Vi lägger till en kurs när tillräckligt många elever behöver den. Vi kommer ha kursen oftare när vi växer och blir en större skola. Aktuella datum: 26/8, 23/9.

Du bokar i Växjö genom att kontakta oss (ej e-handel än)