Corona restriktioner och övrigt

 

Hjälp oss att minska spridningen av Coronaviruset!

Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån för samhällsspridning av Coronaviruset i Sverige till mycket hög och det är viktigt att vi alla tar ansvar och hjälps åt att minska smittspridningen. På vår trafikskola kan du känna dig trygg med att vi noga följer de råd som Folkhälsomyndigheten ger.

Har du på något vis varit i kontakt med smittade eller känner dig sjuk, har symtom på luftvägsinfektion, hosta eller har feber ber vi dig att inte komma till trafikskolan, utan att istället kontakta oss via e-post eller telefon.

Corona restriktioner och övrigt

På vår skola gäller dessutom följande:

 • Elever, kunder eller lärare, ägare kommer ej hit vid minsta sjukdomssymptom.
 • Alla elever/kunder desinfekterar händerna vid ankomst i lokalen.
 • Alla elever/kunder/lärare håller minst 1 m avstånd.
 • Händer tvättas innan lektioner.
 • Vi tvättar ytorna extra ofta.
 • Vi tvättar alla handtag på dörrar, saftkannor, vattenkannor och kaffekannor ofta.
 • Vi städar toaletten extra ofta.
 • Vi har handdesinfektion utställda överallt i lokalen.
 • Bilarna torkas på alla ytor man tagit på, efter varje körlektion av både eleven själv och läraren.
 • Handdesinfektion finns utplacerat i våra bilar.
 • Elever/kunder får ej vistas i personaltoalett och personalrum.
 • Vid symptom av sjukdomstillstånd som kan antyda på Covid-19, genomförs inte lektionen.
 • Om symptom visar sig under lektion så avbryts lektionen.
 • Endast elev och lärare får vara med i bil under lektion.
 • Elev kan välja att själv åka till Olofström för Risk2 utbildning och då möta upp vår lärare där.
 • Vi tar ej i hand eller kramas vid hälsning eller vid gratulation av godkända prov, tyvärr.

Varför vi ej har munskydd under körlektioner?!

Folkhälsomyndigheten skriver på sin hemsida att kunskapen om hur munskydd påverkar smittspridningen, är osäker. Kunskapen är fortfarande bristfällig. De skriver också att det kan ge en falsk trygghet. Det är också svårt med användning av munskydd pga det måste användas på rätt sätt och rätt sorts munskydd. Hanteringen efter användning (hur man tar av och slänger dem) är också väldigt strikt och viktig, därför enormt svårhanterlig för oss som trafikskola. Eleverna och lärare kan bli störda av munskyddet när de ska köra och hålla lektion bilen, vilket kan vara en risk. Det blir väldigt varmt för eleverna – speciellt sommartid. Lärare kan få mindre syre tillfört till kroppen och har svårt att få i sig sin vätska som behövs under en arbetsdag i bilen (ca 8 tim, vissa dagar fler timmar. Bilen är ju lärarnas arbetsplats). Eftersom bilen är stängd med litet utrymme så är det stor sannolikhet att munskydd ej hjälper. 

Därför är det viktigaste att:

Stanna hemma vid symptom

Ha god handhygien 

Hålla avstånd