Riskutbildning del 2 (Halkan)

Riskutbildning del 2

Detta är en utbildning på 3 timmar varav 1,5 tim är på halkytan och 1,5 tim är i lektionssal och i säkerhetshallen på Olofströms trafikövningsplats för Karlskrona´s elever och VXO Drive trafikövningsplats i Uråsa för Växjö´s elever.

För att få åka med till halkbanan krävs att du är i slutet av utbildningen och har kört såväl landsväg som motorväg. Detta för att det är upp till 4 elever i varje bil + läraren och därmed viktigt att alla har en tillräcklig kunskapsnivå med tanke på allas säkerhet. (pga Corona pandemin så kör nu lärare med minibuss till och från övningsplatsen, detta för att eleverna ska kunna hålla tillräckligt avstånd under färden. Avstånd hålla under hela dagen och handdesinfektion finns hela tiden tillgänglig.)

Riskutbildning 1 och 2 genomförs vid separata tillfällen, dock ska Risk 2:an ske i slutet av din utbildning när du har c:a 1–3 veckor kvar till proven vid Trafikverket. Detta för att du ska ha god körvana för att klara av övningarna på Riskutbildning del 2. Det är vi trafiklärare som bedömer när du är klar för att kunna åka till Risk2. 

Det är Kristoffer, Lisen och André som är din lärare i Karlskrona och Kristoffer är din lärare i Växjö.

Obligatorisk praktisk/teoretisk utbildning för personbil, behörighet B där fokus ligger mer på risker och mindre på sladdkunskaper och färdigheter.
Obligatorisk praktisk/teoretisk utbildning för personbil, behörighet B där fokus ligger mer på risker och mindre på sladdkunskaper och färdigheter.
Effektiv teoretisk/praktisk utbildningstid är ca 3 timmar.
Effektiv teoretisk/praktisk utbildningstid är ca 3 timmar.
Vi bjuder på fika (fralla och dryck. Medtag egen lunch/fika om du vill)
Vi bjuder på fika (fralla och dryck. Medtag egen lunch/fika om du vill)