Riskutbildning del 2 (Halkan)

Riskutbildning del 2

Detta är en utbildning på 3 timmar varav 1,5 tim är på halkytan och 1,5 tim är i lektionssal och i säkerhetshallen på VXO Drive trafikövningsplats i Uråsa.

För att få åka med till halkbanan krävs att du är i slutet av utbildningen och har kört såväl landsväg som motorväg. Detta för att det är upp till 4 elever i varje bil + läraren och därmed viktigt att alla har en tillräcklig kunskapsnivå med tanke på allas säkerhet.

Riskutbildning 1 och 2 genomförs vid separata tillfällen, dock ska Risk 2:an ske i slutet av din utbildning när du har c:a 1–3 veckor kvar till proven vid Trafikverket. Detta för att du ska ha god körvana för att klara av övningarna på Riskutbildning del 2. Det är vi trafiklärare som bedömer när du är klar för att kunna åka till Risk2. 

Det är Kristoffer, Lisen eller André som är din lärare på risk2 utbildningen och tar hand om dig hela dagen.

Obligatorisk praktisk/teoretisk utbildning för personbil, behörighet B där fokus ligger mer på risker och mindre på sladdkunskaper och färdigheter.
Obligatorisk praktisk/teoretisk utbildning för personbil, behörighet B där fokus ligger mer på risker och mindre på sladdkunskaper och färdigheter.
Effektiv teoretisk/praktisk utbildningstid är ca 3 timmar.
Effektiv teoretisk/praktisk utbildningstid är ca 3 timmar.
Vi bjuder på fika (fralla och dryck. Medtag egen lunch/fika om du vill)
Vi bjuder på fika (fralla och dryck. Medtag egen lunch/fika om du vill)